Product

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ) ดีเซลขนาด 15 -100KW แบบมีตู้เก็บเสียง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ) ขนาดใหญ่ ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมตู้เก็บเสียง