Product

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม TOHATSU รุ่น VE1500

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ยี่ห้อ TOHATSU รุ่น VE1500 เป็นระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไฟฟ้า (TWIN OUTLET) จากโรงงานผู้ผลิต สามารถปรับได้ถึง 90 องศา มีประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา มีความคล่องตัวในการใช้งาน ตลอดจนบำรุงรักษาง่าย

เครื่องยนต์ ใช้น้ำมันเบนซินผสมน้ำมันเครื่อง (ผสมอัตโนมัติภายในเครื่อง) เครื่องยนต์ 2 สูบ 2 จังหวะ ขนาด 60 แรงม้า ระบายความร้อน ด้วยน้ำ ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไฟฟ้า ELECTRONIC FUEL INJECTION สามารถติดเครื่องได้โดยง่าย สตาร์ทด้วยไฟ แบตเตอรี่ หรือ เชือกกระตุก
หน้าปัดเครื่องยนต์ มีแผงไฟสัญญาณเตือนให้ปฏิบัติและตรวจเช็คต่อไปนี้
• ไฟแสดงการขาดนํ้ามันเครื่อง
• ไฟแสดงแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ตํ่า
• ไฟแสดงความร้อนเกินกําหนด
• มาตรวัดชั่วโมงการทํางาน
ขนาดลูกสูบ 81 มม. X 78 มม. X 2 สูบ
ความจุกระบอกสูบ 804 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ถังบรรจุนํ้ามัน 24 ลิตร
ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 22 ลิตร/ชั่วโมง
ถังบรรจุนํ้ามันเครื่อง 1.6 ลิตร
การจุดระเบิด ใช้แบบฟลายวีลแม็กนิโต (ซีดีไอ)
แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท
ปั๊มนํ้า ปั๊มหอยโข่ง ระหัดชั้นเดียว
ระบบดูดนํ้า ปั๊มสูญญากาศ แบบโรตารี่
ทางดูดนํ้า ขนาด 4 นิ้ว
ทางส่งนํ้า ขนาด 2.5 นิ้ว แบบ 2 ทางออก สามารถปรับได้ 90 องศา
ปริมาตรการจ่ายนํ้า มากกว่า 2,050 ลิตร/นาที ที่ความดัน 6 กก./ตร.ซม. (0.6 MPa)
มากกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่ความดัน 8 กก./ตร.ซม. (0.8 MPa)
มากกว่า 1,500 ลิตร/นาที ที่ความดัน10 กก./ตร.ซม. (1.0 MPa)
ระดับดูดนํ้าลึก 9 เมตร
นํ้าหนักทั้งหมด ประมาณ 107 กิโลกรัม
Category: Brand: