Product

เครื่องสูบน้ำดีเซล MITSUKI MODEL(รุ่น)50 KB-2

กำลัง/ซีซี 5.5 HP/276 cc
รอบเครื่อง 4 จังหวะ / 3000 รอบ
ระบบสตาร์ท เชือกดึง
เครื่องยนต์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ขนาดท่อเข้า-ออก 2 นิ้ว
ส่งสูง 25 เมตร
ดูดลึก 7 เมตร
น้ำหนัก 37 กก.